Tag Archives: مکان های دیدنی تونس

لیست جاهای دیدنی در کشور تونس

تونس

تونس یکی از مهم ترین کشور های آفریقایی است که در شمال این قاره واقع شده است. این کشور با الجزایر و لیبی همسایه می باشد. سرشماری هایی که در سال 2010 صورت گرفته نشان می دهد که تونس جمعیتی بالغ بر 10 میلیون و 486 هزار نفر دارد. زبان مردم این کشور عربی است …

Read More »