Tag Archives: مکان های دیدنی ترینیداد و توباگو

بررسی مکان‌های دیدنی در ترینیداد و توباگو

ترینیداد و توباگو یکی از کشور های آمریکای جنوبی است که از اتصال تو جزیره به اسم های توباگو و ترینیداد تشکیل شده است. پایتخت این کشور پرت آو اسپاین بوده و بر اساس سرشماری های انجام شده جمعیتی یک میلیون و دویست و بیست دو هزار نفری دارد. این کشور از جمله مستعمره های بریتانیا …

Read More »