Tag Archives: مسخره کردن کودک

ترساندن کودک تخیلات کودک را خراب میکند

ترساندن کودک

سعی نکنید برای ساکت کردن بچه های خود به طور موقت آنها را از اشباح ترسناک بترسانید. بچه هایی که در کودکی ترسانیده می شوند در بزرگی از چیزهای ناشناخته، بیشتر وحشت دارند. به علاوه، ترساندن کودک دو ساله از جن و لولو همان قدر ترسناک است که در شبی تاریک در جنگل صداهای ترسناک بشنوید …

Read More »