Tag Archives: علت سرطان

راجع به سرطان چه اطلاعاتی دارید؟

سرطان

سرطان وحشتناک ترین بیماری امروزی است. بیماریی که هرگاه از آن گفتگو شود نفسها را در سینه ها خفه میسازد. این بیماری یک «تازیانهٔ سفید» حقیقی زمان حاضر است.در این مطلب از مجله برفانک برایتان راجع به سرطان می گوییم.   به طوری که آمار نشان میدهد، باوجود تلاش علم پزشکی در جلوگیری از پیشرفت …

Read More »