بایگانی برچسب ها: علت سرطان

راجع به سرطان چه اطلاعاتی دارید؟

راجع به سرطان چه اطلاعاتی دارید؟

سرطان وحشتناک ترین بیماری امروزی است. بیماریی که هرگاه از آن گفتگو شود نفسها را در سینه ها خفه میسازد. این بیماری یک «تازیانهٔ سفید» حقیقی زمان حاضر است.در این مطلب از مجله برفانک برایتان راجع به سرطان می گوییم.   به طوری که آمار نشان میدهد، باوجود تلاش علم پزشکی در جلوگیری از پیشرفت آن این بیماری در همهٔ کشورهای متمدن دایماً رو به افزایش است.   با آنکه همه ساله مبالغ هنگفتی برای تحقیق و بررسی در مورد این بیماری به مصرف می...

ادامه مطلب