Tag Archives: شخصیت ضد اجتماعی

اختلال شخصیت های شایع و نشانه های آن

اختلال شخصیت

تشخیص اختلال شخصیت از طریق انجام دادن یک مصاحبه کامل و دقیق روانپزشکی آغاز می شود. در این زمینه دقت و تجربه مصاحبه کننده بسیار مهم است؛ زیرا تعبیر نادرست و ناقص از یافته های مصاحبه روانپزشکی تشخیص اختلال شخصیتی را با مشکل مواجه میسازد. اما، علاوه بر گفتگوی علمی و مصاحبه با فرد، باید …

Read More »