بایگانی برچسب ها: سنگ صفرا

سنگ کیسه صفرا چگونه بوجود میاید؟

سنگ کیسه صفرا چگونه بوجود میاید؟

در لبهٔ تحتانی کبد کیسهٔ کوچکی به نام کیسهٔ صفرا وجود دارد که برای ذخیره کردن صفرا (در مواقعی که مورد نیاز کبد نیست) به کار میرود.در این مطلب از مجله برفانک برایتان راجع به سنگ کیسه صفرا می گوییم.علت ایجا سنگ کیسه صفرا    در مواقعی که حالت صفراوی عمومی توأم با کار خارج از اندازه و تنبلی کبد وجود داشته باشد اغلب صفرا غلیظ میگردد و گردا گرد هستهٔ کوچکی از خردهٔ سلولها جمع می شود و بتدریج در کیسهٔ صفرا سنگ تولید می کند. &nbs...

ادامه مطلب