Tag Archives: سرپیچی کودک

راه مقابله شکنجه و آزار حیوانات توسط کودک

آزار حیوانات

 شکنجه و آزار حیوانات یکی از مشکلاتی است که والدین را درگیر میکند. همهٔ کودکان گاهی بیش از حد با حیوانات بدرفتاری می کنند و این معمولاً به دلیل هیجان یا بی توجهی است.ما در مجله اینترنتی برفانک در مورد راه مقابله شکنجه و آزار حیوانات توسط کودک بیشتر توضیح خواهیم داد.     ولی …

Read More »

تصحیح بیش از حد برای شکستن عادات ناپسند کودکان

تصحیح بیش ازحد

چگونه از «تصحیح بیش از حد» استفاده کنیم. این روش، مجموعه ای از راه حل هایی است که یک روانپزشک برای پایان دادن به رفتارهای ناخواستهٔ پایدار طراحی کرده است. ما در مجله اینترنتی برفانک در مورد تصحیح بیش از حد برای شکستن عادات ناپسند در کودکان بیشتر خواهیم داد.   در این روش، از …

Read More »