Tag Archives: زیاده خواهی

دزدی و تقلب راه پولدار شدن نیست

دزدی

بعضی ها میگویند فلانی با فروش روغن تقلبی پول و پله ای به هم زد و پشتش را بست. ممکن است این برداشت درست باشد ولی یقین داشته باشید ثروتی که به این ترتیب به دست می آید به همان صورت بر باد می رود. اگر از کسی می دزدیم یقین داشته باشید که از خودمان …

Read More »