Tag Archives: روانشناسی

تایید طلبی و نحوه مدیریت آن در کودک

تایید طلبی

می توان بچه ها را از خردسالی طوری تربیت نمود که نیازی به تایید طلبی احساس نکنند. وقتی بچه ها گله می کنند که دیگری لقب بدی به آنها داده است به جای آنکه توهین کننده را تنبیه کنید در جواب آنها بگوید حتی اگر او عقیده دارد آدم احمقی هستی، آیا خودت عقیده داری …

Read More »

انتخاب کردن را به کودک آموزش دهید

انتخاب

ضمن آموختن این واقعیت به بچه ها، که آنها قابلیت و قدرت انتخاب دارند، سعی کنید این قابلیت را در تمام ابعاد زندگی آنها گسترش دهید. به آنها کمک کنید تا مسئولیت تندرستی و بیماری خود را به عهده بگیرند و به آنها بقبولانید که بیمار شدن هم نتیجهٔ انتخابی است که آنها می کنند .بچه …

Read More »

ناراحتی ها را برای خود نگه ندارید

ناراحتی

بارها و بارها داستانهایی از افرادی که تمام زندگیشان در اثر رفتار یک معلم بیرحم و یا پدر و مادر سختگیر و نادان. به کلی تباه شده است شنیده ایم. داستانهایی از افرادی که فقط یک تحقیر تمام زندگیشان را دگرگون و واژگون ساخته است. داستانهایی از افرادی که به دلیل ندیدن محبت نمیتوانند نسبت …

Read More »