Tag Archives: در رفتگی

کشکک زانو و علائم آسیب های وارد بر آن

کشکک زانو

کشکک در موقعیتی قرار دارد که در معرض بیشترین ضربات می باشد. در رفتگی کشکک زانو و خورده شدن دو نمونه از صدمات کشکک میباشد. صاف شدن غیر طبیعی غضروف کشکک را کاندرو مالژیا خوانند که بیشتر دوندگان استقامت و نیمه استقامت به آن دچار می شوند.در این مطلب از مجله برفانک شما با صدمات …

Read More »