بایگانی برچسب ها: در رفتگی

کشکک زانو و علائم آسیب های وارد بر آن

کشکک زانو و علائم آسیب های وارد بر آن

کشکک در موقعیتی قرار دارد که در معرض بیشترین ضربات می باشد. در رفتگی کشکک زانو و خورده شدن دو نمونه از صدمات کشکک میباشد. صاف شدن غیر طبیعی غضروف کشکک را کاندرو مالژیا خوانند که بیشتر دوندگان استقامت و نیمه استقامت به آن دچار می شوند.در این مطلب از مجله برفانک شما با صدمات کشکک زانو آشنا می شوید.در رفتگی کشکک زانو در فعالیتهای گوناگون ورزشی، در رفتگی کامل و یا ناقص کشکک زانو اتفاق میافتد. دلیل اصلی در رفتگی کشکک به روشنی مشخص نیست ول...

ادامه مطلب