بایگانی برچسب ها: داغدیدگی در کودکان

واکنش کودکان به مرگ والدین و خانواده

واکنش کودکان به مرگ والدین و خانواده

واکنش کودکان به مرگ و فقدان تا حدودی به سن و درک آنها از آنچه روی داده و میزان نزدیکی آنان با متوفی، منوط است.ما در مجله اینترنتی برفانک در مورد واکنش کودکان به مرگ بیشتر توضیح خواهیم داد.   واکنش کودکان به مرگ:     کودکان زیر پنج سال معتقدند که مرگ برگشت پذیر است و عزیز از دست رفته به نزد آنان باز خواهد گشت.     چون مرگ از دیدگاه آنان غایی نیست، بنابراین چندان آنان را آشفته نمی سازد.     دلواپسی و واکنش ...

ادامه مطلب