Tag Archives: خون ناسازگار

اهمیت آگاهی از گروه خونی و ناسازگاری های خونی

گروه خونی

هر فرد با آگاهی از گروه خونی خود، می تواند نوع تغذیه، بیماری و ورزش متناسب با گروه خونی اش را بشناسد و در جهت سلامتی خود از آن ها استفاده کند. این آگاهی از نظر روانشناسی نیز می تواند به شما در شناخت روحیات خود، دوستان و همکاران تان، کمک کند تا بتوانید روابطی …

Read More »