بایگانی برچسب ها: خودکشی

خودکشی نوجوانان و عوامل به وجود آورنده آن

خودکشی نوجوانان و عوامل به وجود آورنده آن

موقعیت ها یا عوامل زیادی در خودکشی نوجوانان سهم دارند.ما در مجله اینترنتی برفانک در مورد این عوامل خودکشی در نوجوانان بیشتر توضیح خواهیم داد.     عوامل سهیم در خودکشی نوجوانان:   • نوجوانان خودکشی گرا بیشتر به خانواده های آشفته تعلق دارند (رایت، ۱۹۸۵).     بین والدین یا والدین و فرزندان کشمکش های فراوانی وجود دارد، رویدادهای خشونت آمیز در خانواده زیاد پیش می آید.     برخورد والدین با فرزندان منفی و طرد کن...

ادامه مطلب