Tag Archives: خوب گوش کردن

شنونده خوبی بودن به چه شرایطی نیاز دارد؟

شنونده خوبی بودن

برای شنونده خوبی بودن از چشمها، صورت و تمام بدن استفاده کنید نه تنها از گوشها. توجه داشتن یعنی تمرکز فکر کامل.در این مطلب از مجله برفانک برایتان از چگونه شنونده خوبی بودن می گوییم.   برای شنونده خوبی بودن چه کارهایی می توانید انجام دهید؟   خود شما وقتی موضوعی را برای کسی بیان می کنید …

Read More »