بایگانی برچسب ها: خوب گوش کردن

شنونده خوبی بودن به چه شرایطی نیاز دارد؟

شنونده خوبی بودن به چه شرایطی نیاز دارد؟

برای شنونده خوبی بودن از چشمها، صورت و تمام بدن استفاده کنید نه تنها از گوشها. توجه داشتن یعنی تمرکز فکر کامل.در این مطلب از مجله برفانک برایتان از چگونه شنونده خوبی بودن می گوییم.   برای شنونده خوبی بودن چه کارهایی می توانید انجام دهید؟   خود شما وقتی موضوعی را برای کسی بیان می کنید اگر او به جای دیگر نگاه کند   و با انگشتانش روی دسته صندلی ضرب بگیرد و چنان به عقب تکیه کند که گویی یک میدان از شما دور است آیا تصور نمی کنید که ب...

ادامه مطلب