بایگانی برچسب ها: خوابیدن

نیروی عصبی چیست و در بدن ما از کجا تامین میشود؟

نیروی عصبی چیست و در بدن ما از کجا تامین میشود؟

نیروی عصبی چیزی نیست که بتوان برای خود ایجاد کرد بلکه نیروی حیاتی و محرکه ای است که در ما خلق و ایجاد شده است.میتوان گفت هنوز کسی از چگونگی و طبیعت نیروی عصبی اطلاعی ندارد و مبدأ و منشاء آن تاکنون در بوته اسرار مانده است.در این مطلب از مجله برفانک برایتان از نیروی عصبی و سیستم اعصاب می گوییم.   نیروی عصبی به چه نیرویی می گویند؟دستگاه عصبی از دو قسمت تشکیل شده است: ۱) دستگاه مغزی – نخاعی که مسئول کلیه حرکات و اعمال ارادی مانن...

ادامه مطلب