بایگانی برچسب ها: حیوان آزاری

راه مقابله شکنجه و آزار حیوانات توسط کودک

راه مقابله شکنجه و آزار حیوانات توسط کودک

 شکنجه و آزار حیوانات یکی از مشکلاتی است که والدین را درگیر میکند. همهٔ کودکان گاهی بیش از حد با حیوانات بدرفتاری می کنند و این معمولاً به دلیل هیجان یا بی توجهی است.ما در مجله اینترنتی برفانک در مورد راه مقابله شکنجه و آزار حیوانات توسط کودک بیشتر توضیح خواهیم داد.    ولی برخی کودکان، بیش از اندازه پرتحرک، خشن و مهاجم اند و بیش از کودکان دیگر دعوا می کنند یا کشتی می گیرند.   تعدادی از آنها هنوز آن قدر بزرگ نشده ا...

ادامه مطلب