بایگانی برچسب ها: حاملگی

سلامت روان در بارداری و اهمیت آن

سلامت روان در بارداری و اهمیت آن

حاملگی یکی از دورانهای با اهمیت زندگی است؛ زیرا زن از یک سو احساس مفید بودن می کند و از جهت دیگر با تغییرات جسمی و روانی مواجه می شود که نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت. چه بسا، تغییرات خفیف این دوران، بیماری های شدید روانی را به دنبال داشته باشد؛ زیرا در حاملگی تغییرات مهمی از نظر ساختمانی در بدن، فیزیولوژی، روانی، اجتماعی به وجود می آید. تطابق با همه این تغییرات مشکل است و می توان حاملگی را یک دوره بحرانی از زندگی زن به شمار آورد. خانمی...

ادامه مطلب