Tag Archives: جاذبه های گردشگری مالی

لیست جاذبه‌های گردشگری در مالی

مالی

مالی یکی از کشور های غربی آفریقا است که به صورت کامل با خشکی احاطه شده و به هیچ دریایی راه ندارد. سرشماری هایی که در سال های اخیر انجام شده نشان می دهد که این کشور جمعیتی بالغ بر 14 میلیون و 500 هزار نفر دارد. از باماکو به عنوان پایتخت و بزرگترین شهر …

Read More »