Tag Archives: تکنولوژی اموزشی

تعریف تکنولوژی اموزشی از دیدگاه های مختلف

تعریف تکنولوژی اموزشی

تعریف تکنولوژی اموزشی موضوع این بخش از سایت برفانک است. تکنولوژی اموزشی در لغت از واژه هاى «تكنو» به معنى برخورد سيستماتيك با پديده علمى و «لوژى» به معناى شناخت و «اموزش» به معناى فعاليت هاى هدفمندى می آید. دانشى كه با آن مربيان يا معلمان قصد تغییر رفتار در فرد مقابل ( دانش آموز …

Read More »