Tag Archives: تغذیه ی نوزاد با فنجان

تغذیه ی نوزاد و شیرخوار با فنجان و با قاشق

تغذیه ی نوزاد

اگر به عللی تغذیه ی نوزاد بعد از تولد از پستان مادر امکانپذیر نباشد، تغذیهٔ نوزاد را می توان با فنجان شروع کرد. ما در مجله اینترنتی برفانک در مورد تغذیه ی نوزاد و شیرخوار با فنجان و با قاشق بیشتر توضیح خواهیم داد.         تغذیه ی نوزاد با فنجان بهترین روش …

Read More »