Tag Archives: تغذیه مناسب

افزایش طول عمر و توصیه های غذایی

طول عمر

تعبیرات عنوان شده از دیرباز ذهن بشر را به خود مشغول داشته است. می گویند هر قدر کمربند انسان کوتاهتر باشد طول عمر بیشتر می گردد. البته این مدعا پذیرفتنی نیست زیرا خیلی اشخاص کمر باریک را دیده ایم که عمرشان کوتاه بوده است و خیلی کمر ضخیم ها که عمری فزونتر داشته اند.پیداست اگر …

Read More »

رژیم غذایی و گروه خونی افراد با هم ارتباط دارند

رژیم غذایی

نوع تغذیه و رژیم غذایی نیز مانند سایر مسائل در افراد، متفاوت است و هرکسی بنابر ذائقه و سلیقه، نوع خاصی از غذا را می پسندد و نسبت به بعضی غذاها حساس و از ان اجتناب می کند.   با توجه به تحقیقات انجام شده، عادات و رژیم غذایی هر فرد با گروه خونی او …

Read More »