بایگانی برچسب ها: تعاملات اجتماعی

مهارت های اجتماعی مفید در برقراری تعاملات اجتماعی

مهارت های اجتماعی مفید در برقراری تعاملات اجتماعی

لازم است افراد با مھارت های اجتماعے در زندگی روزمره آشنا باشند. پژوهشگران مهارت های زیر را برای برقراری تعاملات اجتماعی موفق توصیه می کنند. ما در مجله اینترنتی برفانک در مورد مهارت های اجتماعی مفید در برقراری تعاملات اجتماعی، بیشتر توضیح خواهیم داد.   با چند مهارت اجتماعی آشنا شوید توجه کردن به گفته های فرد مقابل. ترغیب فرد مقابل به ابراز عقاید خود. مکث کردن در پایان صحبت خود و ایجاد تعادل بین ابراز علاقه به صحبت های فرد مقابل و حرف زد...

ادامه مطلب