Tag Archives: بیماری قلبی

بیماری های قلبی و عروقی و علت ایجاد این بیماری ها

بیماری های قلبی و عروقی

میدانیم که خون دایماً به قلب وارد و از آن خارج می شود اگر این خون، که در سراسر بدن جریان دارد، همواره آلوده به مواد سمی و زاید باشد لاجرم قسمتی از این مواد در جدار قلب جمع میشود و به آن لطمه میزند،در این مطلب از مجله برفانک برایتان از بیماری های قلبی و عروقی …

Read More »