بایگانی برچسب ها: بدگویی

همسران لجباز زندگی زناشویی خود را نابود میکنند

همسران لجباز زندگی زناشویی خود را نابود میکنند

بعضی از شوهران لجاجت و یکدندگی را به حد کودکان لوس و ننر میرسانند و در اداره زندگی خانواده جز افکار سیاه و منفی و مخرب به سر راه نمی دهند. اگر مردی کینه زنش را به دل بگیرد و یا در خفا و آشکار به عناد و دشمنی برخیزد به یقین رفتاری شرافتمندانه و دوستانه و انسانی پیشه نکرده است. مگر نه این که سوگند یاد کرده تا آخر عمر نسبت به او وفادار و مهربان باقی بماند و در غم و شادی او شریک باشد.در این مطلب از مجله برفانک با ما همراه باشید تا از همسران لجباز...

ادامه مطلب