سه‌شنبه 26 سپتامبر 2023

Tag Archives: ایجاد تصویر مثبت

تشویق کردن کودک به جای انتقاد از او

تشویق کردن کودک

به جای انتقاد کردن، بچه ها را تشویق کنید. بچه هایی که انتقاد می شوند به تدریج از خود هم انتقاد می کنند و کم کم به صورت افرادی در می آیند که با احساس خود کم بینی به خود نگاه می کنند. تشویق کردن کودک یکی از ابزارهای بسیار مفید و موثر در تمام مراحل …

Read More »