Tag Archives: ایجاد اشتیاق در همسر

شوق در انجام کار.چیزی در مورد ایجاد شوق در همسر می دانید

شوق

شوق در انگلیسی، برگرفته از یک لغت یونانی است که الهام شدهٔ الهی معنی می دهد. مردی که کارش را با حرارت و اشتیاق انجام می دهد. اگر کوه را هم از جا بکند احساس خستگی و افسردگی او را از پا در نمی آورد.در این مطلب از مجله برفانک برایتان از ایجاد شوق در …

Read More »