Tag Archives: انزال زودرس

بهترین روش های درمان زودانزالی مردان

بهترین روش های درمان زودانزالی مردان

انزال زودرس در آقایان به این معنی است که مرد به محض شروع رابطه سریع ارضا شده و بعد از آن نمیتواند به خوبی شریک جنسی اش را ارضا کند. طبق بررسی های بدست آمده اگر مرد در فاصله بین 30 ثانیه تا 2 دقیقه در رابطه جنسی به انزال برسد دچار زود انزالی شده …

Read More »