Tag Archives: انتخاب همسر

توصیه های برای شناخت بیشتر خانوادۀ همسر آینده

همسر آینده

حق مسلم شما، همسر آینده تان و خانواده های شماست که هر موضوعی را که لازم می دانند در مورد طرف دیگر و  وضعیت خانواده اش صادقانه و با صراحت به معرض بررسی و سئوال بگذارند و توضیح بخواهند. رو در بایستی را کنار بگذارید در این مورد تأکید می شود که شما رودر بایستی …

Read More »