بایگانی برچسب ها: انتخاب همسر

توصیه های برای شناخت بیشتر خانوادۀ همسر آینده

توصیه های برای شناخت بیشتر خانوادۀ همسر آینده

حق مسلم شما، همسر آینده تان و خانواده های شماست که هر موضوعی را که لازم می دانند در مورد طرف دیگر و  وضعیت خانواده اش صادقانه و با صراحت به معرض بررسی و سئوال بگذارند و توضیح بخواهند.رو در بایستی را کنار بگذارید در این مورد تأکید می شود که شما رودر بایستی را کنار بگذارید و نسبت به بررسی ها و تحقیقات طرف دیگر نیز پذیرش و همکاری لازم را داشته باشید. مگر نه اینکه جنگ اول به از صلح آخر است. چه بسیارند زوج ها و خانواده هایی که به دلیل ...

ادامه مطلب