بایگانی برچسب ها: افکار منفی

ضمیر ناخودآگاه و طرز القاء کردن در آن را یاد بگیرید؟

ضمیر ناخودآگاه و طرز القاء کردن در آن را یاد بگیرید؟

ضمیر ناخودآگاه یک موهبت بزرگ الهی است و باید بخاطر آن از خداوند بزرگ عالم سپاسگزاری کنیم. ما در مجله اینترنتی برفانک در مورد ضمیر ناخودآگاه و طرز القاء کردن در آن را یاد بگیرید، بیشتر توضیح خواهیم داد.  ابتدا هرگونه افکار منفی را از ذهن خود بیرون کرده و مشتاقانه و بطور واقعی تصمیم بگیرید از این ضمیر برای رسیدن به اهداف خود کمک بگیرید. بعد از اینکه تفکر مثبت پیدا کردید و خالصانه در انتظار کمک از این ضمیر برای رسیدن به اهداف خود ...

ادامه مطلب