Tag Archives: افکار منفی

نگرانی و بستن پیمانی برای مقابله با آن

نگرانی

باید به نگرانی به عنوان یک عادت بد و مضر نگاه کنیم.این عادت بد و مضر گاهی همه زندگی و افکار ما را فرا میگیرد. به طوری که راجع به آینده و سلامتی خود و اطرافیانمان به طور مداوم دلشوره و نگرانی داریم. برای شکستن هر عادت بدی به تصمیم و اراده ای قوى احتیاج …

Read More »

چرا من ؟ از انواع ترحم و دل سوزی به خود

چرا من

یکی از خائنانه ترین و زجرآور ترین سئوالاتی که ما در موقع برخورد با مصایب از خود می کنیم این است که چرا من . این چرا من به دنبال یک رشته احساسات تاسفبار و دلسوزانه نسبت به خود پیش می آید و بدترین نمونهٔ به خود گرفتن است. و اعتماد به نفسمان را به …

Read More »

ضمیر ناخودآگاه و طرز القاء کردن در آن را یاد بگیرید؟

ضمیر ناخودآگاه

ضمیر ناخودآگاه یک موهبت بزرگ الهی است و باید بخاطر آن از خداوند بزرگ عالم سپاسگزاری کنیم. ما در مجله اینترنتی برفانک در مورد ضمیر ناخودآگاه و طرز القاء کردن در آن را یاد بگیرید، بیشتر توضیح خواهیم داد.   ابتدا هرگونه افکار منفی را از ذهن خود بیرون کرده و مشتاقانه و بطور واقعی …

Read More »