Tag Archives: استحمام

مراقبت های دوران بارداری و اهمیت آن

مراقبت های دوران بارداری

با توجه به اینکه دوران بارداری تنها دورانی از زندگی انسانی است که یک ارتباط بسیار نزدیک و پیوسته فیزیکوبیولوژی بین دو فرد وجود دارد، لذا در این مرحله از عمر، مادر بعنوان میزبان باید کاری کند که رشد و سلامت و بقای مهمانش را هر چه بهتر و بیشتر فراهم سازد. در این راستا …

Read More »