Tag Archives: ارزیابی فیزیکی نوزاد

معاینه بالینی نوزاد بلافاصله بعد از زایمان

معاینه بالینی نوزاد

در معاینه بالینی نوزاد در ارتباط با دهان و حلق باید از وجود شکاف کام که می تواند موجب مشکل تغذیه ای نوزاد شود اطلاع یافت. وضعیت زبان و بزرگی آن، وضعیت فک و کوچکی آن که همراه یا تنها ممکن است زمینه مشکلات مکیدن و شیر خوردن نوزاد را فراهم کند نیز قابل توجه …

Read More »