Tag Archives: اختلال شخصیت کودکی

اختلال هویت جنسی کودکی را بشناسید؟

اختلال هویت جنسی کودکی

اختلال هويت جنسی کودکی عبارتست از: وجود احساس نارضایتی مصرانه نسبت به جنسیت موجود در کودک، و ارزوی تبدیل به جنس مخالف و سماجت در دوباره سازی وضعیت تشریحی جنس خود است.ما در مجله اینترنتی برفانک در مورد اختلال هویت جنسی کودکی ، بیشتر توضیح خواهیم داد.     تقریبا بازگشت به احساس اصلی و …

Read More »