Tag Archives: آب بدن

احتیاط در ورزش و نکات مهم ورزشی

احتیاط در ورزش

چند مورد احتیاط در ورزش وجود دارد که باید در هنگام اجرای تمرینات، آنها را رعایت کنید و از نظر سلامت و تندرستی شما نیز از اهمیت بسیاری برخوردار هستند اجازه دهید که تمام آنها را در یک جا بررسی کنیم  هرگز نفس را در سینه حبس نکنید و کشش و فشار بیش از حد …

Read More »